Historia WTK

Oceń ten artykuł
(1 głos)
poniedziałek, czerwiec 30, 2014 opublikowane przez:

 

 

W 1962 roku w Poznaniu utworzono Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, a w ślad za nim zaczęto tworzyć w poszczególnych powiatach województwa poznańskiego jego oddziały.

We Wrześni w dniu 12 marca 1963 roku podczas Powiatowej Konferencji Kulturalnej powołano stowarzyszenie o nazwie: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Oddział Powiatowy we Wrześni. Przyjęto Regulamin, który później zastąpiono Statutem. Towarzystwo obejmowało swoim zasięgiem teren powiatu wrzesińskiego. Wybrano 27 osobowy zarząd, w skład którego weszli przede wszystkim zamieszkali i pracujący we Wrześni szefowie terenowych organów władzy państwowej, organizacji politycznych i społecznych pracownicy lub kierownicy instytucji, szkół i zakładów pracy. Pracami Zarządu kierowało Prezydium w składzie: Józef Cichowlas – przewodniczący, Stefan Tuhy, Marian Bresiński i Florian Pierański – zastępcy przewodniczącego, Antonina Gantkowska-Jasińska – sekretarz oraz Antoni Ciszak, Marian Graelle, Leon Mertka i Tadeusz Obrusiewicz – Członkowie.W skład Zarządu wchodzili również: Feliks Anioła, prezydium Zygmunt Fil , Stanisław Hudak, Helena Miśkiewicz, Bogumił Paul ( z Bieganowa ), Józef Piaczyński, Czesław Tomczak, Zygmunt Szczygieł, Dionizy Zdziabek i inni.

Jednak już jesienią1964 roku powołano Zarząd w nowym 33 osobowym składzie, na czele z Franciszkiem Burzyńskim, jego zastępcami Bolesławem Grzesiem, Witoldem Rajewiczem, oraz Sekretarzem Antoniną Gantkowską-Jasińską.

W skład tego zarządu 19 osób pochodziło z wyborów w 1963 roku a 14 osób było nowych, wśród nich Jacek Krajniak. Nowo wybrane kierownictwo WTK zabrało się z rozmachem do pracy. Zorganizowano 2-letnie Studium Kulturalno-Oświatowe, zajęto się prawami funkcjonowania bibliotek publicznych, domów kultury i świetlic, wiejskich klubo-kawiarni.

 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem okazało się otwarcie w dniu 1. lutego 1964 r. Klubu WTK „Pod Ratuszem" przy ówczesnej ulicy Obrońców Stalingradu 1 (obecnie siedziba Straży Miejskiej, ul. Ratuszowa 1) Od 30 kwietnia- 31 grudnia 1964 r. funkcję kierownika tej placówki pełnił Henryk Kustosik, zam. w Poznaniu. W następnych latach klubem kierowały kolejno 3 panie (zamieszkałe we Wrześni):

Bronisława Terlikowska, w okresie od 1.01.1965 r. - 31.07.1971 r.

Halina Mertka, w okresie 15.10.1971 r. - 1984 r.

Helena Miśkiewicz, w okresie 1.04.1985 - połowy 1991 r.

Klub „Pod Ratuszem" stał się siedzibą, a następnie głównym i niemal jedynym miejscem realizacji zadań podejmowanych przez Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. W pomieszczeniach klubowych odbywały się zebrania WTK i szeregu innych organizacji. Odbywały się także prelekcje, wykłady i spotkania autorskie, których organizatorami oprócz WTK było przede wszystkim Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, a sporadycznie także inne organizacje lub instytucje. Te formy popularyzacji wiedzy cieszyły się po­wodzeniem wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Wrześni, a wpływały na to zarówno tematyka, a przede wszystkim osoba prelegenta lub wykładowcy. Na przestrzeni ponad 20 lat w Klubie „Pod Ratuszem" wystąpili m.in. Ernest Bryll, Wojciech Żukrowski, Jerzy Korczak, profesorowie poznańskich uczelni wyższych, dziennikarze, specjaliści z różnych dziedzin wiedzy. Zorganizowano szereg wystaw tematycznych, pokazów, konkursów. Znalazło się miejsce i czas dla brydżystów i szachistów, dla miłośników muzyki i tańca. Klub w latach swej świetności był swego rodzajem „przytuliskiem" dla innych organizacji i stowarzyszeń. To tutaj, oprócz oficjalnych zebrań wyznaczali sobie spotkania i zajęcia m.in. członkowie Tow. Miłośników Teatru, Tow. Geograficznego, Pol. Tow. Historycznego, Ligi Kobiet i in. Przez wiele lat Zakład Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadził w klubie kursy języka niemieckiego i angielskiego, gdzie wykładowcami byli I. i S. Piotrowscy. Nad funkcjonowaniem i programem pracy placówki czuwała Społeczna Rada Klubu, której przewodniczył dr Ryszard Laskowski, jednocześnie autor wielu ciekawych prelekcji i pomysłodawca szeregu imprez klubowych.

Przez blisko 13 lat towarzystwu, tj. WTK, przewodniczył Franciszek Burzyński. Jego następcą w 1977 r. został Włodzimierz Pietrowski. Zmianom personalnym towarzyszyła zachodząca w tym samym czasie częściowa zmiana statutu i zmiana nazwy towarzystwa. Ze względu na to, że w latach 1973-1975 przeprowadzona została reforma terenowych organów władzy i administracji państwowej, której efektem było m.in. utworzenie gmin, przy jednoczesnej likwidacji powiatów, dotychczasowe Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Oddział Powiatowy we Wrześni przyjęło w 1977 r. nazwę: Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.

 

Wybrany w 1977 r. Zarząd WTK stanowili: Włodzimierz Pietrowski (prezes) Tadeusz Alankiewicz i Zygmunt Fil (zastępcy prezesa), Antonina Gantkowska-Jasińska (sekretarz), Tadeusz Czechyra (skarbnik). Członkami Prezydium Zarządu zostali: Antoni Ciszak, Antoni Graczyk, Marian Jackowski, Marian Kujawski, Maria Malentowicz, Jan Malski, Halina Mertka, Helena Miśkiewicz, Jan Stępniak i Jan Walkowiak. Członkowie Zarządu to: Franciszek Burzyński, Zenon Częstochowski, Julia Dobroch, Kazimiera Gburczyk, Irena Malska, Tadeusz Nejmański, Jan Potęga, Marek Szafraniak, Stanisław Zdunowski, Dionizy Zdziabek i Jadwiga Zielińska.

Wydarzenia przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Polsce i być może inne, subiektywne przyczyny spowodowały, że aktywność i dynamika działalności WTK znacznie opadły i spowodowały zahamowanie działalności towarzystwa. Klub „Pod Ratuszem" istniał i działał, lecz towarzystwo przez pewien czas nie działało. Jednak ten stan uśpienia przerwano i na zebraniu WTK w dn. 9.01.1985 r., jak zapisano w protokole „...dokonano reaktywowania działalności Towarzystwa poprzez wybór władz Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego". W skład nowego Zarządu weszli: Janusz Lenartowicz (prezes), Karol Krause (zastępca prezesa), Krzysztof Maćkowiak (sekretarz), Eleonora Rybak (skarbnik) oraz członkowie: Helena Miśkiewicz, Ryszard Laskowski, Stanisław Zdunowski, Zygmunt Fil, Włodzimierz Pietrowski. Zarząd ten w kadencji 1985-1989 zorganizował wiele ciekawych prelekcji, spotkań i wieczornic, które odbywały się w miejscowym klubie. Członkowie WTK brali udział w spotkaniach, konferencjach, imprezach i okolicznościowych manifestacjach organizowanych na terenie Wrześni i poza nią. Klub „Pod Ratuszem" pod kierownictwem Heleny Miśkiewicz kontynuował wiele form pracy realizowanych w przeszłości.

 

Działalność WTK od 1989 roku

 

W dniu 29 marca 1989 r., w czasie, kiedy dokonywał się przełom w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym Polski, wybrano kolejny Zarząd WTK, w skład którego weszli: Bolesław Święciochowski (prezes), Michał Gajda (zastępca prezesa), Małgorzata Ponichtera (sekretarz), Alfred Bogucki (skarbnik) oraz członkowie: Helena Miśkiewicz, Ryszard Laskowski i Krystyna Jęczkowska. Należy zaznaczyć, że wskutek rezygnacji z pracy w Zarządzie niektórych osób uzupełniono jego skład w trakcie trwania kadencji. Skład Zarządu do 1993 r. zasiliły: Teresa Walińska oraz Stefania Gąsiorek i Ewa Kasprzak.

W latach 1993-1997 skład Zarządu WTK stanowili: Bolesław Święciochowski (prezes), Stefania Gąsiorek i Romuald Frąckowiak (zastępcy prezesa), Teresa Walińska (sekretarz), Józef Niesuchorski (skarbnik) oraz członkowie: Ewa Kasprzak, Karol Krause, Helena Miśkiewicz, Aniela Szambelan i Janina Wesołowska.

W latach 1997-2001 pracami WTK kierował Zarząd w następującym składzie: Bolesław Święciochowski (prezes), Stefania Gąsiorek (zastępca prezesa), Teresa Walińska (sekretarz), Józef Niesuchorski (skarbnik) oraz członkowie: Halina Czerniak, Zofia Grajkowska, Ewa Kasprzak, Małgorzata Korfini-Stachnik.

W latach 2005-2009 skład Zarządu WTK stanowili: Bolesław Święciochowski ( prezes ), Stefania Gąsiorek (zastępca prezesa ) T. Walińska ( sekretarz ) K. Gawrońska ( skarbnik ) oraz członkowie: D. Jędrzejczak, E. Kasprzak, M Korfini-Stachnik, U. Purol, J. Szamałek.

W latach 2009-2013 skład Zarządu WTK stanowili: Bolesław Święciochowski ( prezes ), Stefania Gąsiorek (zastępca prezesa ) L. Kozłowicz ( sekretarz ) D. Jedrzejczak ( skarbnik) oraz członkowie: E. Kasprzak, M Korfini-Stachnik, A. Kozielska, J. Mielcarek, M. Staszak, T. Walińska.

Od 2013-2017 skład Zarządu WTK stanowią : Bolesław Święciochowski ( prezes ), Stefania Gąsiorek (zastępca prezesa ), Lidia Kozłowicz (sekretarz ) Dorota Jedrzejczak ( skarbnik ) oraz członkowie: Ewa Kasprzak, Małgorzata Korfini-Stachnik, Jolanta Mielcarek, Roman Wawrzyniak, Teresa Walińska.

 

Kadencja 2023-2027

 

23 marca 2023 roku  wybrano prezesa Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego na lata 2023 – 2027, został nim ponownie Bolesław Święciochowski.

Dokonano również wyboru członków pozostałych organów.

W skład Zarządu WTK na lata 2023 - 2027 weszli:

Stefania Gąsiorek – wiceprezes
Lidia Kozłowicz – sekretarz
Dorota Jędrzejczak – skarbnik
Ewa Kasprzak – członek Zarządu
Małgorzata Korfini – Stachnik – członek Zarządu
Roman Wawrzyniak – członek Zarządu
Szymon Adamczyk – członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Waldemar Grześkowiak – przewodniczący
Zbigniew Przytarski – zastępca
Marek Tomaszewski – sekretarz

Dokonano także wyboru Sądu Koleżeńskiego, w skład którego weszli:

Dariusz Kaczmarek – przewodniczący
Lidia Maciejewska
Maria Jańczak

 

Czytany 5910 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 kwiecień 2024 12:12
Dział: WTK