Święto Wojska Polskiego 2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
środa, sierpień 15, 2018 opublikowane przez:

 

                                   ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 2018
                

Święto Wojska Polskiego

W środę, 15 sierpnia 2018 r. przy pomniku 68. Pułku Piechoty odbyły się wrzesińskie obchody Święta Wojska Polskiego, na pamiątkę zwycięstwa polskich żołnierzy nad bolszewikami w bitwie warszawskiej, w 1920 r.
Uroczystość patriotyczna odbyła się zgodnie z wieloletnim scenariuszem. Po przywitaniu przez Bolesława Święciochowskiego, prezesa Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego oficjalnych delegacji władz samorządowych i przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych, referat na temat Bitwy Warszawskiej wygłosił radny Rady Miejskiej we Wrześni, Szymon Paciorkowski. Prelegent wskazał dużą rolę w zwycięstwie nad bolszewikami oddziałów z Wielkopolski.
Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów na płycie pomnika 68. Pułku Piechoty. Organizatorami uroczystości patriotycznej byli: Burmistrz Wrześni, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz Towarzystwo Unia Wrześnian.
Szymon Adamczyk

 

Referat na temat Bitwy Warszawskiej wygłoszony przez  radnego Rady Miejskiej we Wrześni, pana Szymona Paciorkowskiego w dniu 15 sierpnia 2018 roku.

  Przypadające dziś Święto Żołnierza Polskiego ustanowiono w 1923 r. i przywrócono w roku 1992, by upamiętnić bohaterską obronę terytorium Polski przed inwazją wojsk bolszewickich w 1920 r. Dziewięćdziesiąt osiem lat temu nasi przodkowie stanęli przed zadaniem – zdawałoby się – niewykonalnym. Utrzymanie świeżo odzyskanej niepodległości, co dokonało się zaledwie dwa lata wcześniej, wymagało solidarnego wysiłku całego społeczeństwa, które zjednoczyło się w obronie państwowości. A było to przecież społeczeństwo bardzo podzielone, choćby stuletnimi granicami zaborów, doświadczeniami nieudanych powstań, czy głębokimi różnicami klasowymi. Zwycięstwo jednak osiągnięto – dzięki ofiarności i odwadze tysięcy ochotników, urodzonych już często na początku XX wieku. Dzięki strategicznym talentom dowódców wojskowych, którzy doświadczenie zdobywali w armiach wszystkich trzech zaborców. Wreszcie dzięki żołnierskiej krwi przelanej w decydujących bitwach u bram Warszawy, nad Wieprzem i Sanem. Jak co roku, przypominamy, że udział w tym zwycięstwie mieli również żołnierze związanego z Wrześnią 68 pułku piechoty oraz w sposób szczególny – nasi pradziadowie z Legii Ochotniczej Wrzesińskiej, walczącej w składzie 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, bohaterowie sierpniowych i wrześniowych bojów pod Seroczynem, Wyszkowem i Horodcem. To byli nasi „poznańczycy” - żołnierze z byłego zaboru pruskiego, wzbudzający niekiedy zazdrość wśród słabiej wyposażonych i uzbrojonych oddziałów z innych części kraju. Brytyjski polityk Edgar Vincent 1 wicehrabia D'Abernon, w 1920 roku członek Misji Międzysojuszniczej w Polsce, dobrze znany ze słów o bitwie warszawskiej jako o osiemnastej przełomowej bitwie w dziejach świata, pisał w swym dzienniku, że pułki poznańskie uważane są za najlepsze w całej armii. Jak oceniają historycy, już w grudniu 1918 roku ponad 150 tysięcy poznańczyków miało kilkuletnie doświadczenie bojowe z frontów wojny światowej, a kilkanaście tysięcy – stopień podoficerski. Liczbę tę wkrótce powiększyli weterani Powstania Wielkopolskiego. Pamiętać też należy, że żołnierze Wojsk Wielkopolskich zdobywali obycie na froncie wschodnim już w 1919 roku, gdy szli na odsiecz oblężonego Lwowa. Za rok będziemy świętować stulecie tych krwawych i zwycięskich walk, toczonych z Ukraińcami i Sowietami, w których w starciach pod galicyjskim Wołkowem, Janczynem, czy Narajewem uczestniczyli także żołnierze 10 pułku strzelców wielkopolskich, czyli późniejszego 68 pułku piechoty. O wysiłku zbrojnym naszego regionu niech świadczy to, że już w 1919 roku w wojsku służyło 15% jego mieszkańców. Wysiłek Wielkopolan w walce z sowiecką inwazją w latach 1919-1920 najlepiej podsumowują suche liczby. Dość wspomnieć, że dorobek jednego tylko – 68 pułku piechoty – za ten czas, to 17 żołnierzy odznaczonych Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari”, niemal 100 żołnierzy odznaczonych Krzyżem Walecznych, ponad 3000 wziętych jeńców, 30 zdobytych dział i 350 karabinów maszynowych, ale również ponad 330 poległych i zmarłych z ran żołnierzy, spoczywających do dziś na cmentarzach wojskowych i w zapomnianych mogiłach.

 

Zbliżamy się do szczególnego czasu stuletnich rocznic wielkich wydarzeń narodowych. Okrągłe jubileusze zawsze sprzyjają rozbudzeniu pamięci o zdarzeniach historycznych, tworzeniu nowych form upamiętniania ich bohaterów, czy powstawaniu publikacji o ich dokonaniach. Lata 2018-2020 będą niewątpliwie czasem przypominania o ojcach niepodległej II Rzeczypospolitej, twórcach jej armii, administracji i sądownictwa. Miejmy nadzieję, że świętowane jubileusze będą też okazją, by na nowo odkrywać uczestniczących w tych wydarzeniach wrześnian. Wielu spośród nich ma już swoje ulice w naszym mieście, niektórzy doczekali się tablic pamiątkowych. To jednak na nas spoczywa obowiązek przypominania tych znanych i odkrywania dorobku tych nieznanych bohaterów lat 1918-1921. Obowiązek dbania o ich groby i miejsca z nimi związane. W tym roku obok powstańców wielkopolskich warto będzie wspomnieć o mieszkańcach naszych okolic – wybranych delegatami na Polski Sejm Dzielnicowy, obradujący w Poznaniu w grudniu 1918 roku. Za parę miesięcy obchodzić będziemy także setną rocznicą początku bojów o Lwów, których jeden z największych bohaterów – późniejszy generał Roman Abraham – spoczywa na wrzesińskim cmentarzu parafialnym. Pamiętajmy nie tylko o żołnierzach, ale również o społecznikach i pionierach różnych dziedzin życia w odrodzonej Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że także za sukcesami Legii Ochotniczej Wrzesińskiej, która – jak to wspominał jeden z jej żołnierzy - „ma swoje miejsce w historii odrodzonej Polski, a jej ofiara z krwi i życia, wiara i męstwo wsparły wysiłki dzielnej naszej armii, która pokonała wroga i uwolniła kraj od hord bolszewickich” - stały setki wrześnian, często dziś już bezimiennych, poświęcających swój majątek i czas na wyposażenie bojowe i aprowizację Legii i wspierających jej ochotników na różne sposoby. Dziś, czuwając przed Pomnikiem 68 Pułku Piechoty, winniśmy pamięć zarówno żołnierzom z pierwszych linii frontu wojny polsko-bolszewickiej, jak i milionom rodaków, którzy w tym czasie – po prostu – wykonali bezinteresownie swój patriotyczny obowiązek.

 Szymon Paciorkowski

 

Klikając na link możesz zobaczyć zdjęcia z uroczystości.

 

 Co na ten temat pisały  inne lokalne media.

1.  Radio Września

2.  Wiadomości Wrzesińskie

3.  NowaWrześnia

 

 

 

 

 

Czytany 2177 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 sierpień 2018 10:16
Dział: WTK