WTK

WTK (102)

176. rocznica bitwy pod Sokołowem

W czwartek, 2 maja w 176. rocznicę bitwy pod Sokołowem, mieszkańcy Wrześni uczcili pamięć polskich powstańców walczących z pruskim zaborcą w obronie swojej wolności.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele farnym, której przewodniczył ks. kanonik Mieczysław Kozłowski, proboszcz parafii farnej.

Po zakończeniu Eucharystii odbył się tradycyjny marsz do Sokołowa prowadzony przez Wrzesińską Orkiestrę Dętą pod pomnik, upamiętniający poległych polskich kosynierów. Należy przypomnieć, iż marsz do Sokołowa to jedna z najstarszych wrzesińskich uroczystości patriotycznych, odbywających się od XIX wieku z przerwą w okresie II wojny światowej i PRL-u.

Przed pomnikiem - kopcem odbyła się główna część uroczystości, którą poprowadził Szymon Adamczyk, członek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Oficjalne delegacje samorządowców, kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych oddały hołd poległym w bitwie, w postaci złożenia wiązanek kwiatów na mogile kosynierów. W części merytoryczno - artystycznej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni: Patrycja Zajda, Nikodem Jezierny oraz Maksymilian Wysocki przygotowani przez Renatę Bianek, a także odczytano okolicznościowy referat autorstwa Alicji Śmiejkowskiej, nauczycielki historii w ZSP.

Hołd poległym kosynierom poprzez oddanie salutu armatniego oddali również wrzesińscy Bracia Kurkowi.

Tradycyjnie organizatorami uroczystości patriotycznej w 176. rocznicę bitwy pod Sokołowem byli Burmistrz Wrześni, Towarzystwo Unia Wrześnian, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

 

 Szymon Adamczyk

 

  KLIKAJĄC  NA  TEN  LINK   MOŻESZ  ZOBACZYĆ   ZDJĘCIA  Z  TEJ  UROCZYSTOŚCI - zdjęcia Roman Wawrzyniak WTK  tel. 603 400 249


Relacja Września FOTO KADRY  
Mariusz Pielichowski


 

 

84. rocznica Zbrodni Katyńskiej - 2024

poniedziałek, 15 kwiecień 2024 00:28
Wrzesińskie Uroczystości Katyńskie
W niedzielę, 14 kwietnia wrześnianie uczcili ofiary zbrodni katyńskiej.
Uroczystości odbyły się zgodnie z wieloletnim scenariuszem.
Zbrodnia katyńska z 1940 roku to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń z historii Polski. Najwyższe władze ZSRR  na czele  z Józefem Stalinem  skazały na śmierć poprzez strzał w tył głowy polskich oficerów i przedstawicieli inteligencji tylko dlatego, że byli Polakami.
Tradycją stało się, iż mieszkańcy Wrześni upamiętniają ofiary zbrodni katyńskiej.
Nie inaczej było w tym roku i w niedzielę, 14 kwietnia odbyła się uroczystość katyńska. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele farnym, odprawioną przez proboszcza ks. kanonika Mieczysława Kozłowskiego. Po zakończeniu Eucharystii poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy Wrześni prowadzeni przez Wrzesińską Orkiestrę Dętą udali się na cmentarz parafialny. Tam przy Pomniku Katyńskim odbyła się główna część uroczystości. Cześć artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przed Pomnikiem Katyńskim oraz odśpiewaniem Roty.
Organizatorami Uroczystości Katyńskiej byli Burmistrz Wrześni, Towarzystwo Unia Wrześnian oraz Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.
Szymon Adamczyk

 

 

Wrzesińska Konferencja Kulturalna

We wtorek, 12 marca odbyła się coroczna Wrzesińska Konferencja Kulturalna, czyli zebranie sprawozdawcze Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W trakcie zebranie przedstawiono sprawozdanie z działalności WTK w 2023 r oraz udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok.

WKK była także okazją do omówienia planów i zamierzeń Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego w bieżącym roku.

Szymon Adamczyk

 

 

KLIKAJĄC NA TEN LINK MOŻESZ ZOBACZYĆ ZDJĘCIA Z WRZESIŃSKIEJ KONFERENCJI KULTURALNEJ

 

  

Wrześnianie uczcili niepodległość
Mieszkańcy Wrześni i ziemi wrzesińskiej tłumnie i uroczyście uczcili Narodowe Święto Niepodległości, które miało charakter patriotyczno – religijny.
Wrzesińskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada mają od wielu lat stały charakter.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w farze, której przewodniczył proboszcz ks. kanonik Mieczysław Kozłowski. Po zakończeniu eucharystii pochód złożony z oficjalnych delegacji stowarzyszeń, partii politycznych, organizacji, instytucji, władz samorządowych oraz mieszkańców Wrześni prowadzony przez Wrzesińską Orkiestrę Dętą przemaszerował pod Pomnik 68pp przy ul. Słowackiego.
Uroczystości przy pomniku poprowadził Szymon Adamczyk, członek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości bracia kurkowi oddali honorowy salut armatni.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Wrześni, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Unia Wrześnian, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Chór Camerata oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni.


Szymon Adamczyk

Wystąpienie pana Szymona Adamczyka w czasie uroczystości.

Szanowni Państwo zgromadzeni na uroczystości
Jak każdego roku my, Wrześnianie spotykamy się w miejscu dla nas symbolicznym – przy Pomniku 68 Pułku Piechoty celebrując dzień 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości Polski. Pomimo że nasi przodkowie żyjący tutaj 105 lat temu własną wolność musieli wywalczyć w Powstaniu Wielkopolskim i ostatecznie zaczekać na nią jeszcze kilka miesięcy to i dla nich data 11 listopada 1918 roku była bardzo ważna' gdyż dawała nadzieję na posiadanie własnego państwa.
Gromadząc się dzisiaj przy tym pomniku, chcemy wyrazić wdzięczność wobec tych, którzy zbrojnie i w innych formach oporu przyczynili się do podtrzymania polskości na tych ziemiach i tym samym ich powrotu do Ojczyzny po latach zaborów. Wspomnijmy w tym miejscu kosynierów Wiosny Ludów, strajkujące dzieci z Katolickiej Szkoły Elementarnej, Powstańców Wielkopolskich czy żołnierzy Strzelców Wielkopolskich, a później 68 Pułku Piechoty. Możemy być dumni z dokonań naszych przodków i możliwości kontynuacji ich dzieła.
Dzisiejsze święto to również dzień radości oraz dumy z naszego kraju, kultury, historii i języka, a także przypomnienie o wartości posiadania własnego państwa, gdzie gromadząc się pod biało – czerwonym sztandarem każdy z nas może czuć się gospodarzem.

 

Zdjęcia z  tej  uroczystości - kliknij  tutaj

 

Autor zdjęć  Roman Wawrzyniak  tel. 603 400 249

 

 

 

Oddali hołd ofiarom sowieckiego totalitaryzmu.

Mieszkańcy Wrześni uczcili ofiary zbrodni sowieckich.
Mieszkańcy Wrześni pamiętają o ofiarach II wojny światowej. Zgodnie z wieloletnią tradycją mieszkańcy Wrześni i ziemi wrzesińskiej spotkali się, 17 września na wspólnej modlitwie i uroczystości patriotycznej, by w 84. rocznicę napaści sowieckiej oddać hołd obywatelom Rzeczypospolitej, ofiarom sowieckich zbrodni z lat II wojny światowej.
Uroczystość patriotyczno – religijna rozpoczęła się od mszy świętej w kościele farnym. Po zakończeniu Eucharystii oficjalne delegacje oraz mieszkańcy Wrześni i Ziemi Wrzesińskiej przemaszerowali na cmentarz parafialny, pod Pomnik Katyński, by oddać hołd ofiarom sowieckiego totalitaryzmu. Uroczystość patriotyczną z odśpiewaniem hymnu narodowego oraz Roty poprowadził Szymon Adamczyk, członek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego, a komentarz historyczny przedstawiła Małgorzata Korfini - Stachnik, nauczycielka historii w SSP nr 3 we Wrześni. Prelegentka przypomniała, że 17 września 1939 roku, obok 1 września tego samego roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski. Tego dnia zmagającej się z niemieckim najeźdźcą Polsce zdradziecki cios w plecy zadali Sowieci, atakując wschodnie kresy RP. Sowiecka napaść była skutkiem paktu zawartego 23 sierpnia 1939 roku przez dwa totalitarne reżimy – nazistowski i komunistyczny, gdzie w tajnym protokole zapisano plan podziału Europy Środkowej. W części artystycznej prezentowali się uczniowie z SSP nr 3 we Wrześni oraz LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni przygotowani przez Agnieszkę Konopkę - Adamską. Zgodnie z tradycją oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku Katyńskim.
Organizatorami uroczystości patriotycznej byli Burmistrz Wrześni, Towarzystwo Unia Wrześnian oraz Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.

Szymon Adamczyk

 

Klikając na  ten  napis,  możesz  obejrzeć  zdjęcia  z  tej  uroczystości.

Zdjęcia Roman Wawrzyniak  Członek Zarządu WTK

 

 

 

 

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r. członkowie i sympatycy Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Lewkowa, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Nowych Skalmierzyc.

W Lewkowie w zespole parkowo - pałacowym uczestnicy wycieczki zobaczyli pałac rodu Lipskich, który jest obecnie siedzibą muzeum.

Kolejnym punktem wycieczki był Ostrów Wielkopolski. Tam udało się zobaczyć zabytkowy budynek Synagogi oraz zwiedzić mieszczące się w historycznym ratuszu muzeum regionalne.

 

W trakcie spaceru po mieście uczestnicy wyjazdu zobaczyli dawny kościół ewangelicki, konkatedrę pw. św. Stanisława, której inicjatorem budowy był Prymas Polski abp. Florian Stablewski, wcześniej proboszcz wrzesińskiej fary. Spacer zakończył się na zabytkowym cmentarzu przy tablicy nagrobnej Szymona Furmanka, fotografa Dzieci Wrzesińskich.

 

Ostatnim punktem wyjazdu były Nowe Skalmierzyce gdzie udało się zobaczyć Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej, dworzec kolejowy oraz dawny punkt graniczny rozdzielający zabór pruski i rosyjski.

 

Tekst: Szymon Adamczyk

 

 Album Roman  Wawrzyniak   tel. 603 400 249  )

 https://photos.app.goo.gl/FZWJ1JMhbK3PNcXLA

 

Album  Paweł Lipiecki

 https://photos.app.goo.gl/UUCmcmn3peUBrekcA

 

Klikając na aktywny  tekst  w  opisie, który  jest  w  kolorze czerwonym,   dowiesz  się  więcej  o  obiekcie  wymienionym  w  tekście.


 

 

 

Wycieczka do Żagania i Żar 31.5 - 3. 6. 2023 rok.

poniedziałek, 05 czerwiec 2023 04:48

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2023 r. uczestniczyliśmy w wycieczce krajoznawczej do następujących miejscowości:
31 maja w Szprotawie zwiedzaliśmy Ratusz z jego zabytkami oraz park miejski.W Żarach zwiedzaliśmy Muzeum Pogranicza Śl.-Łużyckiego oraz ruiny pałacu Promnitzów.
1 czerwca zwiedzaliśmy Park Mużakowski, Zamek Branitz, Geopark.

2 czerwca zwiedzaliśmy w Żaganiu Pałac Książęcy, Zespół Poaugustiański, Muzeum Obozów Jenieckich,
3 czerwca w drodze powrotnej do Wrześni zwiedzaliśmy Cerkiew św. Michała Archanioła w Przemkowie. Następnie w Głogowie teatr im. Andreasa Gryphiusa, zabytkowe mury historycznej zabudowy Głogowa oraz wieżę ratuszową.
Zmierzając do Wrześni we Wschowie, zjedliśmy smaczny obiad, a następnie wyruszyliśmy zwiedzać zabytki Wschowy.
Zwiedziliśmy tam Klasztor Braci Mniejszych oraz bardzo bogate w zbiory i historię Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Klikając na aktywny  tekst  w  opisie, który  jest  w  kolorze  czerwonym,   dowiesz  się  więcej  o  obiekcie  wymienionym  w  tekście.


 Zdjęcia  z  tej  wycieczki  możesz  obejrzeć,   klikając:  Roman Wawrzyniak  (  tel. 603 400 249  )

 

 

W dniu 13 maja 2023 r. uczestniczyliśmy w wycieczce krajoznawczej do Śmiełowa. W Śmiełowie zwiedzaliśmy pałac mieszczący Muzeum im. Adama Mickiewicza .

Następnie przejechaliśmy do Koźmina. W Koźminie zwiedzaliśmy miejsca związane z mieszkającymi przed drugą wojną światową  przedstawicielami społeczności żydowskiej. Historia społeczności żydowskiej w Koźminie.

Zwiedzaliśmy między innymi cmentarz żydowski ( Kirkut w Koźminie ).

Po wizycie w Koźminie pojechaliśmy do Dobrzycy. W Dobrzycy zwiedzaliśmy piękny pałac z bogatym wyposażeniem w eksponaty, w którym mieści się Muzeum Ziemiaństwa.


 Zdjęcia  z  tej  wycieczki możesz  obejrzeć  klikając:  Roman Wawrzyniak  (  tel. 603 400 249  )

 

 

175. rocznica Bitwy pod Sokołowem - 2023

poniedziałek, 01 maj 2023 14:48

175. rocznica bitwy pod Sokołowem

 2 maja w 175. rocznicę bitwy pod Sokołowem, mieszkańcy Wrześni uczcili pamięć polskich powstańców walczących z pruskim zaborcą w obronie swojej wolności.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele farnym, której przewodniczył ks. Mariusz Zawadzki, wikariusz parafii farnej.
Po zakończeniu Eucharystii odbył się tradycyjny marsz do Sokołowa prowadzony przez Wrzesińską Orkiestrę Dętą pod pomnik, upamiętniający poległych polskich kosynierów. Warto dodać, iż marsz do Sokołowa to jedna z najstarszych wrzesińskich uroczystości patriotycznych, odbywających się od XIX wieku z przerwą w okresie II wojny światowej i PRL-u.
Przed pomnikiem - kopcem odbyła się główna część uroczystości, którą poprowadził Szymon Adamczyk, członek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Oficjalne delegacje samorządowców, kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych oddały hołd poległym w bitwie, w postaci złożenia wiązanek kwiatów na mogile kosynierów. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni: Adam Hałas, Lena Świtalska, Borys Dłubak, Lena Jura i Kinga Janoszczyk przygotowani przez Karolinę Wojciechowską i Agnieszkę Wardeńską - Grzegorską. Hołd poległym kosynierom poprzez oddanie salutu armatniego oddali również wrzesińscy Bracia Kurkowi.
Tradycyjnie organizatorami uroczystości patriotycznej w 175. rocznicę bitwy pod Sokołowem byli Burmistrz Wrześni, Towarzystwo Unia Wrześnian, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

 Szymon Adamczyk

  KLIKAJĄC  NA  TEN  LINK   MOŻESZ  ZOBACZYĆ   ZDJĘCIA  Z  TEJ  UROCZYSTOŚCI - zdjęcia Roman Wawrzyniak WTK  tel. 603 400 249 

 

Strona 1 z 8